Ulusal Kongre Ve Sempozyum Bildirileri

1. Altay Y., Topuz D., Mikail N., Keskin İ., 2015. Hayvancılıkta yanıt yüzey yönteminin kullanımı, 9. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, 3-5 Eylül, Konya.

2. Cebeci Z., Yıldız F., "Bulanık C-ortalamalar Algoritmasının Farklı Küme Büyüklükleri İçin Hesaplama Performansı ve Kümeleme Geçerliliğinin Karşılaştırılması", 9. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, KONYA, TÜRKIYE, 3-5 Eylül 2015, ss.227-239 
Dr. Öğr. Üyesi FİGEN CERİTOĞLU
Güncelleme : 25.03.2019 15:32:18